Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Terminy składania informacji na podatek od nieruchomości

Osoby fizyczne: - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku od nieruchomości.

Załączniki do deklaracji na podatek od nieruchomości osób fizycznych - 2020

ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu https://www.podatki.gov.pl/media/5034/zin1-01-16.pdf ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - 2020

Deklaracja do ręcznego wypełnienia: https://www.podatki.gov.pl/media/5028/in1-01-23.pdf Broszura informacyjna: https://www.podatki.gov.pl/media/5741/mf-broszura-in-1.pdf

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - 2020

Druk aktywny w załączeniu. UWAGA Do wypełnienia wzorów deklaracji zalecany jest program Adobe Acrobat Reader DC (nie w przeglądarce!). Formularze automatycznie wyliczają wysokość podatku, jednak przed złożeniem deklaracji należy sprawdzić prawidłowość tego wyliczenia.