Komunikaty

Zawiadomienie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa przewidzianego do komunalizacji

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)

 

 

 

KOMISJA  INWENTARYZACYJNA  ZAWIADAMIA,

 

 

 

że w okresie od dnia 16 stycznia 2018 r. do dnia 14 lutego 2018 r.  w Urzędzie Miejskim w Leżajsku ul. Rynek 1, pokój 18 zostanie wyłożony do wglądu spis inwentaryzacyjny oraz karta inwentaryzacyjna nieruchomości położonej w Leżajsku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5293/2 o pow. 0,0662 ha.

 

W/w działka stanowi własność Skarbu Państwa i podlega komunalizacji z mocy prawa na wniosek Gminy Miasto Leżajsk.

 

W wymienionym wyżej okresie zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i składać wnioski do wyłożonego spisu.

 

 

 

Leżajsk, 15.01.2018 r.

 

 

 

 

 

                                                                              Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej Andrzej Dąbrowski

 

  

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2018 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bogumiła Krupa
Ilość wyświetleń: 184
15 stycznia 2018 13:55 Bogumiła Krupa - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2018 13:55 Bogumiła Krupa - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2018 13:53 Bogumiła Krupa - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)