Komunikaty

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 13 grudnia 2018 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Leżajsku, przeznaczonych do dalszej dzierżawy na czas nieoznaczony, obejmujących działki ewid. nr nr 3363/10, 4075 i 4076 z przeznaczeniem na cele rolne oraz części działek ewid.
nr nr 175/1, 5972/10 i 2892/1 z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 2 – Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

tel. 17 242 73 33 wewn.115 lub 116.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2018 07:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Jodkowski
Ilość wyświetleń: 93
13 grudnia 2018 07:40 Przemysław Jodkowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)