Przetargi

Informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych p.n.: „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. M. C. Skłodowskiej w Leżajsku”

szczegóły poniżej oraz w załączniku:

Informacja na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie praw osób (Wykonawców/ Podwykonawców/Podmiotów, na które Wykonawcy się powołują) do ochrony danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych …… (zwanym dalej: RODO) oraz wskazanych w klauzuli informacyjnej Zamawiającego:

a) dotyczących ich dostępu do informacji na podstawie art. 15 ust. 1 ÷ 3 RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych -  Zamawiający może od tych osób żądać dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie ich żądań, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie  obowiązków wynikających z tych przepisów wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,

b) dotyczących ograniczenia przetwarzania danych osobowych ww. osób w zakresie art. 18 ust. 1 RODO - Zamawiający nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2019 09:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tadeusz Ulman
Ilość wyświetleń: 166
09 lipca 2019 09:33 Tadeusz Ulman - Dodanie załącznika [tresc_informacji_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lipca 2019 09:31 Tadeusz Ulman - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)