Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Kąty w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 14.02.2020 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.27.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Kąty w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 30.01.2020 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.22.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia