Gospodarka komunalna

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Leżajsk na dzień 31 grudnia 2004 r.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Leżajsk na dzień 31 października 2004 r. 1. Na dzień 31 października 2004 r. Gmina Miasto Leżajsk jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 181 ha 42 a 26 m2. położonych na terenie m. Leżajska i 28 a 00 m2 położonych na terenie wsi Giedlarowa gmina Leżajsk, w...

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Leżajsk na dzień 31 grudnia 2003 r.

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Leżajsk na dzień 31 grudnia 2003 r. 1. Na dzień 31 grudnia 2003 r. Gmina Miasto Leżajsk jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 186 ha 72 a 30 m2. położonych na terenie m. Leżajska i 28 a 00 m2 położonych na terenie wsi Giedlarowa gmina Leżajsk, oraz użytkownikiem...