Samorządowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 24 września 2018.

Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I w sprawie przeprowadzenia losowania do składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Leżajsku. W załączeniu.

Uchwała PKW z 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej

Uchwała PKW z 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.s. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W załączeniu