Środowisko naturalne

Informacja o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu zmiany Nr 9/17 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

BURMISTRZ LEŻAJSKA

AM.6720.1.2017                                                                              Leżajsk, dnia 05.10.2017 r.

 

 

INFORMACJA

BURMISTRZA LEŻAJSKA

z dnia 5 października 2017 r.

 

            Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2017 r., poz. 1405) podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

projektu zmiany Nr 9/17  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

            Z PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZEM DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta Leżajsk pod adresem: www.lezajsk.um.bipgmina.pl.

 

 

 

 

w. z. Burmistrza Leżajska

              ( - ) Andrzej Janas

                 Z-ca Burmistrza

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2017 12:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Beata Jodkowska
Ilość wyświetleń: 293
05 października 2017 13:14 (Beata Jodkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2017 12:46 (Beata Jodkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 października 2017 12:23 (Beata Jodkowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)