Środowisko naturalne

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 69/17 dla terenu położonego przy ul. Studziennej w Leżajsku oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

BURMISTRZ LEŻAJSKA

AM.6721.3.2017                                                                                                                    Leżajsk, dnia 12.09.2018 r.

 

 

INFORMACJA

BURMISTRZA LEŻAJSKA

z dnia 12 września 2018 r.

 

 

            Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 69/17 dla terenu położonego przy ul. Studziennej w Leżajsku oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

            Z PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZEM DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta Leżajsk pod adresem: www.lezajsk.um.bipgmina.pl.

 

 

 

                                                                                                                              Burmistrz Leżajska

                                                                                                                           (-) Ireneusz Stefański

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2018 08:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sabina Jędras
Ilość wyświetleń: 268
12 września 2018 08:56 (Sabina Jędras) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)