Ochrona zabytków

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Udzielone przez Gminę Miasto Leżajsk dotacje do zabytków w latach 2015-2017

W roku 2015 nie udzielono żadnych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta Leżajska. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI – ROK 2016 W 2016 roku z budżetu miasta Leżajska przekazano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub...

Gminna Ewidencja Zabytków

Szczegóły w załączniku

Udzielone przez Gminę Miasto Leżajsk dotacje do zabytków

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI – ROK 2014 W 2014 roku z budżetu miasta Leżajska przekazano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta Leżajska: Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku, z siedzibą: 37-300 Leżajsk, ul. Plac...