Ochrona zabytków

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dotacje do zabytków udzielone przez Gminę Miasto Leżajsk w 2019 roku

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI – ROK 2019 W 2019 roku z budżetu miasta Leżajska przekazano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta Leżajska na następujące zadania: 1. Wnioskodaw

Dotacje do zabytków udzielone przez Gminę Miasto Leżajsk w 2018 roku

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI – ROK 2018 W 2018 roku z budżetu miasta Leżajska przekazano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta Leżajska na następujące zadania:

Udzielone przez Gminę Miasto Leżajsk dotacje do zabytków w latach 2015-2017

W roku 2015 nie udzielono żadnych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta Leżajska. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI – ROK 2016 W 2016 roku

Gminna Ewidencja Zabytków

Szczegóły w załączniku

Udzielone przez Gminę Miasto Leżajsk dotacje do zabytków

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI – ROK 2014 W 2014 roku z budżetu miasta Leżajska przekazano dotacje na prace konserwa