Ochrona zabytków

Udzielone przez Gminę Miasto Leżajsk dotacje do zabytków
WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI – ROK 2014

 W 2014 roku z budżetu miasta Leżajska przekazano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta Leżajska:

 

Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku,

z siedzibą: 37-300 Leżajsk, ul. Plac Mariacki 8

 Realizacja zadania pn.: „Renowacja murów obronnych w części południowej, w zakresie odcinka wskazanego w dokumentacji technicznej nr 13”, w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja i poprawa dostępności bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku”, na terenie zespołu klasztornego OO. Bernardynów w Leżajsku, usytuowanego na działce o nr ew. 154, położonej przy ul. Plac Mariacki 8 w Leżajsku, objętego ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków decyzją nr A-18 (aktualnie w rejestrze zabytków województwa podkarpackiego pod numerem A- 676) oraz uznanego za „Pomnik historii” rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 569).

                                    Wysokość przyznanej dotacji – 50.000 zł

 

 

 

 

 

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI – ROK 2013

  W 2013 roku z budżetu miasta Leżajska przekazano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta Leżajska:

 

Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku,

z siedzibą: 37-300 Leżajsk, ul. Plac Mariacki 8

Realizacja zadania pn.: „Renowacja murów obronnych w części północnej i wschodniej, w zakresie odcinków wskazanych w dokumentacji technicznej numerami: 1, 2, 3, 4 i 5”, w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja i poprawa dostępności bazyliki i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku”, na terenie zespołu klasztornego OO. Bernardynów w Leżajsku, usytuowanego na działce o nr ew. 154, położonej przy ul. Plac Mariacki 8 w Leżajsku,objętego ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków decyzją nr A-18 (aktualnie w rejestrze zabytków województwa podkarpackiego pod numerem A- 676) oraz uznanego za „Pomnik historii” rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 569).

                                    Wysokość przyznanej dotacji – 200.000 zł

 

 

 

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI – ROK 2012

 W 2012 roku z budżetu miasta Leżajska przekazano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta Leżajska:

 I.                 Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Leżajsku,

z siedzibą: 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 35

Realizacja projektu pn. „Rewitalizacja infrastruktury publicznej i zabytkowych obiektów kościelnych Parafii Farnej i Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Leżajsku”, w następującym zakresie:

1)     remont elewacji budynku plebanii, położonej na działce o nr ew. 1040/1 przy ul. Rynek 35 (wpis do rejestru zabytków pod nr „A – 72”);

2)     remont wieży Kościoła Farnego i Domu Kościelnego, w zakresie remontu dachu, elewacji, konstrukcji wieży, z budową instalacji elektrycznych wraz z instalacją odgromową, na działce o nr ew. 1040/2, położonej przy ul. Rynek 36 (wpis do rejestru zabytków pod nr „A – 72”);

3)     remont murów i ogrodzenia kościoła p.w. P. Jezusa Miłosiernego (dawna cerkiew), w zakresie robót ziemnych, izolacyjnych, konstrukcyjnych, uzupełnienia, i wyprawy, na działce o nr ew. 5271, położonej przy ul. Jarosławskiej 2 (wpis do rejestru zabytków pod Nr „A – 391”).

                                    Wysokość przyznanej dotacji – 350.000 zł

 

 

II.               Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku,

z siedzibą: 37-300 Leżajsk, ul. Plac Mariacki 8

Zakres prac: Konserwacja obrazu olejnego na drewnianym podobraziu z pierwszej połowy XVII wieku pn.: „św. Michał Archanioł”, wiszącego w klasztorze, który zlokalizowany jest na działce o nr ew. 154, przy ul. Plac Mariacki 8 w Leżajsku (wpis do rejestru zabytków pod Nr „B – 219”)

                                    Wysokość przyznanej dotacji – 10.000 zł

 

 

 

 

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI – ROK 2011

 W 2011 roku z budżetu miasta Leżajska przekazano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta Leżajska:

 I.                 Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Leżajsku,

z siedzibą: 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 35

 Zakres robót: „Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowej plebani Parafii Farnej pw. Św. Trójcy w Leżajsku (V etap)”, położonej na działce o nr ew. 1040/1 przy ul. Rynek 35 w Leżajsku (wpis do rejestru zabytków pod nr „A – 72”).

                                   Wysokość przyznanej dotacji – 25.000 zł

 

 II.               Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku,

z siedzibą: 37-300 Leżajsk, ul. Plac Mariacki 8

 Zakres robót: „Docieplenie części strychu w klasztorze OO. Bernardynów w Leżajsku (II etap)”, który zlokalizowany jest na działce o nr ew. 154, przy ul. Plac Mariacki 8 w Leżajsku,objętego ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków decyzją nr A-18 oraz uznanego za „Pomnik historii” rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 569).

                                   Wysokość przyznanej dotacji – 25.000 zł

 

 

 

 

 

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI – ROK 2010

W 2010 roku z budżetu miasta Leżajska przekazano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta Leżajska:

 I.                 Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Leżajsku,

z siedzibą: 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 35

Zakres robót: „Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowej plebani Parafii Farnej pw. Św. Trójcy w Leżajsku (IV etap)”, położonej na działce o nr ew. 1040/1 przy ul. Rynek 35 w Leżajsku (wpis do rejestru zabytków pod nr „A – 72”).

                                   Wysokość przyznanej dotacji – 35.000 zł

 

 II.               Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku,

z siedzibą: 37-300 Leżajsk, ul. Plac Mariacki 8

 Zakres robót: „Docieplenie części strychu w klasztorze OO. Bernardynów w Leżajsku”, który zlokalizowany jest na działce o nr ew. 154, przy ul. Plac Mariacki 8 w Leżajsku,objętego ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków decyzją nr A-18 oraz uznanego za „Pomnik historii” rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 569).

                                   Wysokość przyznanej dotacji – 35.000 złWYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI – ROK 2009

 W 2009 roku z budżetu miasta Leżajska przekazano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta Leżajska:

 I.                 Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Leżajsku,

z siedzibą: 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 35

 Zakres robót: „Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowej plebani Parafii Farnej pw. Św. Trójcy w Leżajsku (III etap)”, położonej na działce o nr ew. 1040/1 przy ul. Rynek 35 w Leżajsku (wpis do rejestru zabytków pod nr „A – 72”).

                                 Wysokość przyznanej dotacji – 25.000 zł

 

 

II.               Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku,

z siedzibą: 37-300 Leżajsk, ul. Plac Mariacki 8

 Zakres robót: „Pełna konserwacja figury słupowej z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego i obrazami czterech Ewangelistów, znajdującej się na dziedzińcu wewnętrznym klasztoru (tzw. Placu Rajskim), w Klasztorze OO. Bernardynów w Leżajsku”, zlokalizowanym na działce o nr ew. 154, przy ul. Plac Mariacki 8 w Leżajsku,objętym ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków decyzją nr A-18 oraz uznanym za „Pomnik historii” rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 569).

                                   Wysokość przyznanej dotacji – 35.000 zł

 

 

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI – ROK 2008

 W 2008 roku z budżetu miasta Leżajska przekazano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta Leżajska:

 

I.                 Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Leżajsku,

z siedzibą: 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 35

Zakres robót: „Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkowej plebani Parafii Farnej pw. Św. Trójcy w Leżajsku”, położonej na działce o nr ew. 1040/1 przy ul. Rynek 35 w Leżajsku (wpis do rejestru zabytków pod nr „A – 72”).

                                   Wysokość przyznanej dotacji – 25.000 zł

 

 

 II.               Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku,

z siedzibą: 37-300 Leżajsk, ul. Plac Mariacki 8

A. Zakres robót:

1) konserwacja figury św. Jana Nepomucena na Placu Mariackim,

2) konserwacja figury Matki Bożej Niepokalanej (fontanna) na Placu Mariackim,

3) konserwacja lawaterza w zakrystii,

na terenie zespołu Klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku,

zlokalizowanego na działkach o nr ew. 153 i 154, przy ul. Plac Mariacki 8 w Leżajsku, objętym ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków decyzją nr A-18 oraz uznanym za „Pomnik historii” rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 569).

                                    Wysokość przyznanej dotacji – 25.000 zł

B. Zakres prac:

1) konserwacja rzeźby św. Jana z Dukli,

2) konserwacja feretronu Matki Bożej z dwoma aniołkami;

3) konserwacja rzeźby Matki Bożej z grupy Ukrzyżowania,

4) konserwacja rzeźby św. Jana Ewangelisty z grupy Ukrzyżowania,

5) konserwacja dwóch rzeźb aniołków,

w Muzeum Prowincji Klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku, ul. Plac Mariacki 8.

Wysokość przyznanej dotacji – 10.000 zł

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2015 08:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Jagusiak
Ilość wyświetleń: 831
20 marca 2015 08:55 Ewa Jagusiak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 marca 2015 08:54 Ewa Jagusiak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)