Rolnictwo (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o płatności bezpośrednie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 do 31 maja 2017 roku. Decyzja o przedłużeniu terminu została podjęta na wniosek rolników oraz organizacji i instytucji działających na...