Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Leżajska.

Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o...

Informacja na temat nowego systemu gospodarowania odpadami.

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, ze zmianami). Ustawa potocznie nazywana jest „ustawą śmieciową”. Nakłada ona na gminę obowiązek stopniowego wprowadzania nowego systemu...