Uchwały Rady - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XXXVI/225/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia na własność Gminy Miasto Leżajsk nieruchomości położonej na terenie miasta Leżajska

UCHWAŁA Nr XXXVI/225/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia na własność Gminy Miasto Leżajsk nieruchomości położonej na terenie miasta Leżajska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 ze zm.), art....

UCHWAŁA Nr XXXVI/224/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Leżajsku w rejonie ulic Dolnej, Jarosławskiej oraz cmentarza żydowskiego w Leżajsku.

UCHWAŁA Nr XXXVI/224/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości Na podstawie art. 103 ust. 5, art. 104, art. 105, art. 106 ust.3 i art. 107 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów...