Nadanie dziecku nazwiska w trybie art. 90 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wniosek o przyjęcie oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,
  • ważne dowód osobisty  – do wglądu

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Leżajsku
ul. Rynek 1
37-300 Leżajsk
tel. 17-242 73 33 wew. 124 faks 17-242-73-33
e-mail: usc@miastolezajsk.pl
pok. 9

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Opłaty

Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.

Przyjęcie w formie protokołu oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska.

Podstawa prawna

Art. 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1741  z późn. zm.).

Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U z 2017, poz. 682)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odmowa następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Podkarpackiego; adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Leżajsku.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

Zgodnie z art. 90 k.r.o. jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że dziecko będzie nosiło nazwisko męża matki.  

Nadanie dziecku nazwiska nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat do nadania mu nazwiska potrzebna jest jego zgoda.
Nazwisko dziecka nie może składać się z więcej niż dwóch członów.
 
Oświadczenie o nadaniu można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2012 13:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Siuzdak
Ilość wyświetleń: 2573
21 czerwca 2018 11:57 (Marta Siuzdak) - Dodanie załącznika.
12 stycznia 2018 07:46 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.
30 marca 2015 07:54 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.