Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
  • ważny dokument stwierdzający tożsamość - do wglądu.Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Leżajsku
ul. Rynek 1
37-300 Leżajsk
tel. 17-242 73 33 wew. 124 faks 17-242-73-33
e-mail: usc@miastolezajsk.pl
pok. 9

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega:

- przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa – 11 zł. 

 Opłatę skarbową można uiścić:

- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, nr rachunku:

Santander Bank Polska S.A. Oddział w Leżajsku, ul. Plac Targowy 8, 37 – 300 Leżajsk

Nr rachunku bankowego:  70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

 

 

- na miejscu, w kasie urzędu (parter, pokój nr 8).

Termin i sposób załatwienia

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem. Oświadczenie można złożyć w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Przyjęcie oświadczenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rozwiedziony małżonek oraz kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul.

Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna

Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
Art. 18, art. 90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

Tryb odwoławczy

Odwołania w sprawie odmowy przyjęcia oświadczenia o powrocie do nazwiska rozpatruje Wojewoda Podkarpacki adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Leżajsku.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacjeFormularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2012 13:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Siuzdak
Ilość wyświetleń: 2264
01 lipca 2020 08:41 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.
01 lipca 2020 08:16 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.
01 lipca 2020 07:36 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.