Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego w Leżajsku

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

 

Inne informacje

Poniedziałek - Piątek  7.30 - 15.30

Kasa  7.45 - 14.45


Od 1 czerwca 2015 r. Urząd Stanu Cywilnego nie pełni dyżuru w soboty w sprawach dotyczących zgonów. 


Śluby cywilne w Urzędzie Stanu Cywilnego w Leżajsku (w siedzibie urzędu - sala ślubów) udzielane są w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca, w godz. 10.00 - 13.00, w następujących terminach:

 

Rok 2020

Styczeń: 4 i 18

Luty: 1 i 15

Marzec: 7 i 21

Kwiecień: 4 i 18

Maj: 2 i 16

Czerwiec: 6 i 20

Lipiec: 4 i 18

Sierpień: 1

Wrzesień: 5 i 19

Październik: 3 i 17

Listopad: 7 i 21

Grudzień: 5 i 19


 

Rok 2021

Styczeń: 2 i 16

Luty: 6 i 20

Marzec: 6 i 20

Kwiecień: 3 i 17

Maj: 15

Czerwiec: 5 i 19

Lipiec: 3 i 17

Sierpień: 7 i 21

Wrzesień: 4 i 18

Październik: 2 i 16

Listopad: 6 i 20

Grudzień: 4 i 18

 

 

Śluby cywilne poza Urzędem Stanu Cywilnego w Leżajsku udzielane są w dni wolne od pracy (soboty) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. 14.00 - 18.00


Z uwagi na konieczność wprowadzenia do Systemu Rejestrów Państwowych aktów urodzenia narzeczonych prosi się - przed wizytą w urzędzie stanu cywilnego - o wcześniejszy kontakt telefoniczy z urzędem (w szczególności dotyczy to osób urodzonych poza Leżajskiem).


1 marca 2015 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego. Wprowadziła ona zmiany, które mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie.

W zakresie rejestracji stanu cywilnego najważniejsze ze zmian to:

Rejestracja noworodków: wraz z rejestracją nowo narodzonego dziecka następuje też jego zameldowanie oraz nadanie nr PESEL.

Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego: rozszerzono możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych wolności, ale także narzeczonych, którzy wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych na uroczystości.

Odpisy aktów stanu cywilnego: Urząd Stanu Cywilnego w Leżajsku będzie właściwy, jak dotychczas dla rejestracji zdarzeń urodzeń, małżeństw i zgonów, które następują na terenie miasta Leżajska i gminy Leżajsk.

Odpisy aktów stanu cywilnego można wybrać w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa, np.: urodzenie zarejestrowano w USC w Rzeszowie, odpis aktu urodzenia można wybrać w USC Leżajsk lub każdym innym USC. Związek małżeński zawarto w Leżajsku, odpis aktu małżeństwa pobrać można w USC w Leżajsku i w każdym innym USC. Będzie również istniała możliwość pozyskania odpisu poprzez platformę E-PUAP.

Terminy wydawania odpisów aktów stanu cywilnego:

1. W dniu złożenia wniosku, jeśli akt stanu cywilnego znajduje się w elektronicznym rejestrze stanu cywilnego.

2. W ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeżeli akt stanu cywilnego został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Leżajsku i wymaga przeniesienia do elektronicznego rejestru stanu cywilnego. 

3. W ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku, jeżeli akt stanu cywilnego został sporządzony w innym urzędzie stanu cywilnego, niż ten do którego składa się wniosek i wymaga przeniesienia do elektronicznego rejestru stanu cywilnego.

Z uwagi na powyższe informujemy, że od 1 września 2015 r. odpisy aktów stanu cywilnego, które wymagają przeniesienia do elektronicznego rejestru stanu cywilnego nie są wydawane „od ręki”.

Osoby zamieszkałe poza Leżajskiem i Gminą Leżajsk, wnioski o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego mogą składać w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla swojego miejsca zamieszkania lub w urzędzie najbliższym miejscu zamieszkania, w których następnie będzie można je odebrać.  

 

W sprawach rejestracji stanu cywilnego kontaktować się można telefonicznie z Urzędem Stanu Cywilnego w Leżajsku (17) 242-73-33 wew. 124.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2014 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Elżbieta Piątkowska
Ilość wyświetleń: 4482
26 sierpnia 2020 12:48 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.
01 lipca 2020 08:07 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.
01 lipca 2020 08:00 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.