Zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty

wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Leżajsku, ul. Rynek 1

Biuro Architekta Miejskiego, pokój nr 8 (parter), godziny: 7.30 – 15.30

Opłaty

- ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)


Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1 lub na rachunek urzędu: Urząd Miejski w Leżajsku, ul. Rynek 1 37-300 Leżajsk:
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Nr rachunku bankowego: 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Termin i sposób załatwienia

Na bieżąco.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3143
17 listopada 2017 13:34 (Sabina Jędras) - Aktualizacja danych sprawy.
03 stycznia 2013 09:58 (Ewa Jagusiak) - Aktualizacja danych sprawy.
29 grudnia 2009 12:37 (Paweł Bucior) - Aktualizacja danych sprawy.