Wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Leżajsku, ul. Rynek 1
Biuro Architekta Miejskiego, pokój nr 21 (II piętro), godziny: 7.30 – 15.30

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

- od wypisu:

a) do 5 stron – 30 zł

b) powyżej 5 stron – 50 zł

- od wyrysu:

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł

b) nie więcej niż - 200 zł

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1 lub na rachunek urzędu.


Uwaga: Na podstawie przepisów ww. ustawy o opłacie skarbowej zwalnia się od opłaty skarbowej podmioty wymienione w art. 7 ustawy.

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni od złożenia podania.

Podstawa prawna

Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Biuro Architekt Miejskiego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3845
09 lipca 2020 09:06 (Sabina Jędras) - Aktualizacja danych sprawy.
17 listopada 2017 13:31 (Sabina Jędras) - Aktualizacja danych sprawy.
03 stycznia 2013 09:57 (Ewa Jagusiak) - Aktualizacja danych sprawy.