Wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty

wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Leżajsku, ul. Rynek 1
Biuro Architekta Miejskiego, pokój nr 8 (parter), godziny: 7.30 – 15.30

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.) 

- od wypisu:

a) do 5 stron – 30 zł

b) powyżej 5 stron – 50 zł

- od wyrysu:

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł

b) nie więcej niż - 200 zł

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1 lub na rachunek urzędu:

Urząd Miejski w Leżajsku, ul. Rynek 1 37-300 Leżajsk
 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Nr rachunku bankowego: 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Uwaga: Na podstawie przepisów ww. ustawy o opłacie skarbowej zwalnia się od opłaty skarbowej podmioty wymienione w art. 7 ustawy.

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni od złożenia podania.

Podstawa prawna

Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3637
17 listopada 2017 13:31 (Sabina Jędras) - Aktualizacja danych sprawy.
03 stycznia 2013 09:57 (Ewa Jagusiak) - Aktualizacja danych sprawy.
29 grudnia 2009 12:37 (Paweł Bucior) - Aktualizacja danych sprawy.