Sprzedaż mieszkań komunalnych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Podanie w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego.
Umowa najmu + ostatni aneks do umowy.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami – pokój 2 A.

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia


Do 3 miesięcy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

Inne informacje

Sprzedaż lokali może nastąpić na rzecz najemcy (najemca – osoba z która
zawarta jest umowa najmu lokalu mieszkalnego).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3679
12 lutego 2016 11:06 (Tadeusz Staroń) - Aktualizacja danych sprawy.
08 kwietnia 2008 11:45 (Administrator) - Utworzenie sprawy.