Sprzedaż prawa własności

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Podanie w sprawie sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej
dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu.
Odpis z księgi wieczystej.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami – pokój 2 A.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 11:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2975
12 lutego 2016 11:07 (Tadeusz Staroń) - Aktualizacja danych sprawy.
08 kwietnia 2008 11:46 (Administrator) - Utworzenie sprawy.