Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku
Do wglądu : Załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami - pokój 2 A.

Opłaty

w kwocie 17 zł za wydanie zaświadczenia.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Art. 47a ust 5 ora art. 47b ust 1,2,4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 520) oraz rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów z dnia 9 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 poz.125)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 11:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4149
12 lutego 2016 11:10 (Tadeusz Staroń) - Aktualizacja danych sprawy.
26 października 2012 13:20 (Paweł Bucior) - Aktualizacja danych sprawy.
26 października 2012 13:17 (Paweł Bucior) - Dodanie załącznika.