Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- Wniosek o dokonanie wpisu do CEIDG

- dowód osobisty lub paszport

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Spraw Obywatelskich - pokój nr 4.
godziny: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30.

Opłaty

brak opłat

Termin i sposób załatwienia

Od ręki

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292),
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291),
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079).

Inne informacje

Wniosek CEIDG-1 jest wnioskiem głównym, na podstawie którego można dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgłosić zmianę wpisu do CEIDG, zawiesić działalność gospodarczą, wznowić działalność gospodarczą, wykreślić przedsiębiorcę z CEIDG.

Więcej informacji można uzyskać na portalach internetowych:
www.firma.gov.pl
www.biznes.gov.pl

 

Obowiązek przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczeji punkcie informacji dla przedsiębiorcy art. 5-42. Szczegóły i zakres przetwarzania znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3097/wiadomosci/424689/files/8_cedig_z102.pdf

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-05-08
Dokument wytworzony przez: Biuro Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Dziędzik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 6024
21 maja 2020 10:44 (Magdalena Dziędzik) - Aktualizacja danych sprawy.
29 stycznia 2020 13:37 (Magdalena Dziędzik) - Dodanie załącznika.
29 stycznia 2020 13:37 (Magdalena Dziędzik) - Usunięcie załącznika.