Dopisanie do spisu wyborców na wniosek wyborcy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wniosek o dopisanie do spisu wyborców
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski, Biuro Spraw Obywatelskich, pok. nr 4

Opłaty

bez opłat

Termin i sposób załatwienia

od ręki

Podstawa prawna

 

  • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (j.t. Dz.U. z 2019r., poz. 684
    z dnia 2019.04.12 z późn.zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015r. poz.5)

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa.

 
W wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz
w wyborach burmistrza prawo dopisania się do spisu nie przysługuje wyborcom czasowo przebywającym na terenie gminy, a stali mieszkańcy gminy mogą dopisać się do spisu tylko na obszarze tego samego okręgu wyborczego, w którym mają stały pobyt.

 

Obowiązek przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności. Szczegóły i zakres przetwarzania znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leżajsku -

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3097/wiadomosci/504263/files/1014_so_2020.pdf

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.07.2018
Dokument wytworzony przez: Biuro Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Dziędzik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2018 10:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dziędzik
Ilość wyświetleń: 950
08 maja 2020 10:45 (Helena Reisser) - Dodanie załącznika.
08 maja 2020 10:41 (Helena Reisser) - Usunięcie załącznika.
06 marca 2020 09:52 (Magdalena Dziędzik) - Dodanie załącznika.