Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
  • pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Leżajsku, Biuro Spraw Obywatelskich, pokój nr 4

Opłaty

bez opłaty

Termin i sposób załatwienia

od ręki

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U.2018.754 t.j z dnia 2018.04.20)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015r. poz.5 z dnia 2015.01.05)

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

  • zaświadczenie mogą otrzymać osoby wpisane do rejestru lub spisu wyborców miasta Leżajska
  • zaświadczenie odbiera się osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę (w  upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy)
  • zaświadczeń nie wydaje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach burmistrza

Obowiązek przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności. Szczegóły i zakres przetwarzania znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leżajsku -

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3097/wiadomosci/504263/files/1014_so_2020.pdf

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.07.2018
Dokument wytworzony przez: Biuro Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Dziędzik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2018 12:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dziędzik
Ilość wyświetleń: 966
29 czerwca 2020 09:12 (Magdalena Dziędzik) - Dodanie załącznika.
29 czerwca 2020 09:09 (Magdalena Dziędzik) - Usunięcie załącznika.
05 czerwca 2020 10:29 (Magdalena Dziędzik) - Dodanie załącznika.