Wniosek o wpisanie do Rejestru działalności regulowanej - odpady komunalne

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z oświadczeniami, opłata skarbowa.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Leżajsku.

Opłaty

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

7 dni od wzłożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku.

Tryb odwoławczy

brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 czerwca 2019 12:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Jodkowski
Ilość wyświetleń: 271
16 czerwca 2019 12:05 (Przemysław Jodkowski) - Dodanie załącznika.
16 czerwca 2019 12:04 (Przemysław Jodkowski) - Utworzenie sprawy.