Wniosek o zmianę wpisu do Rejestru działalności regulowanej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Leżajsku

Opłaty

Zgodnie z Ustawa o opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

7 dni od daty złożenia

Podstawa prawna

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku

Tryb odwoławczy

brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 czerwca 2019 12:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Jodkowski
Ilość wyświetleń: 226
16 czerwca 2019 12:07 (Przemysław Jodkowski) - Dodanie załącznika.
16 czerwca 2019 12:06 (Przemysław Jodkowski) - Utworzenie sprawy.