Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Leżajsku

Opłaty

Zgodnie z Ustawa o opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia

30 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 czerwca 2019 12:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Jodkowski
Ilość wyświetleń: 237
16 czerwca 2019 12:09 (Przemysław Jodkowski) - Dodanie załącznika.
16 czerwca 2019 12:09 (Przemysław Jodkowski) - Utworzenie sprawy.