Wniosek na odławianie bezpańskich zwierząt

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Leżajsku

Opłaty

Zgodnie z Ustawa o opłacie Skarbowej

Termin i sposób załatwienia

30 dni od daty złożenia wniosku

Podstawa prawna

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku

Tryb odwoławczy

Odwołąnie do Samorządego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 czerwca 2019 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Jodkowski
Ilość wyświetleń: 235
16 czerwca 2019 12:11 (Przemysław Jodkowski) - Dodanie załącznika.
16 czerwca 2019 12:11 (Przemysław Jodkowski) - Utworzenie sprawy.