Deklaracja o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych

Wymagane dokumenty

deklaracja DGO-1

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Ochrony Środowiska - pokój nr 6

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

w terminie do 30 czerwca każdego roku,

dla nieruchomości nowo zamieszkałej w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania

Podstawa prawna

art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018r. poz. 1454 z późn. zmian.)

Uchwała Rady Miejskiej w Leżajsku Nr XIV/85/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Tryb odwoławczy

brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Biuro Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2019 09:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Beata Jodkowska
Ilość wyświetleń: 417
03 lipca 2019 09:27 (Beata Jodkowska) - Dodanie załącznika.
03 lipca 2019 09:20 (Beata Jodkowska) - Utworzenie sprawy.