Deklaracja o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałcyh

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Deklaracja DGO-2

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Ochrony Środowiska - pokój nr 6

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

w ciągu 14 dni od daty powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

Podstawa prawna

art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz,U, z 2018 r. poz. 1454 z późn. zmianami)

uchwała Nr XIV/84/15 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie miasta Leżajska, na których powstają odpady komunalne

Tryb odwoławczy

brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Biuro Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2019 09:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Beata Jodkowska
Ilość wyświetleń: 420
03 lipca 2019 09:39 (Beata Jodkowska) - Dodanie załącznika.
03 lipca 2019 09:38 (Beata Jodkowska) - Utworzenie sprawy.