Podział nieruchomości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek opinię i podział + załączniki:


- 3 egz. aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 (1:1000)
wraz z proponowanym podziałem nieruchomości

- 1 egz. aktualnego wyrysu i wypisu z ewidencji gruntów

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami – pokój 2 A.

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

wydanie decyzji do 14 dni od złożenia mapy z projektem podziału

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 poz. 1774 z póź. zm.), Kpa (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 23)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 września 2009 10:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Bucior
Ilość wyświetleń: 3237
12 lutego 2016 10:02 (Tadeusz Staroń) - Aktualizacja danych sprawy.
20 listopada 2014 08:55 (Paweł Bucior) - Aktualizacja danych sprawy.
20 listopada 2014 08:54 (Paweł Bucior) - Dodanie załącznika.