Rozgraniczenia nieruchomości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek + załączniki:

 

 

1. Dokument potwierdzający własność (aktualny odpis z KW, wypis z ewidencji gruntów).

 

2. Kopia mapy ewidencji gruntów z zaznaczoną granica sporną.

 

3. Dowód opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10 zł

 

4. Inne

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami – pokój 2.

Opłaty

10 zł opłaty skarbowej za wydanie decyzji

Termin i sposób załatwienia

na wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego - do 10 dni od daty dostarczenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów na wydanie decyzji - do 14 dni od daty dostarczenia dokumentacji z czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości (przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) wykonanej przez upoważnionego geodetę

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2020 r., 276 z późn. zm.) ), rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45 z 1999 r. poz. 453), Kpa (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 września 2009 10:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Bucior
Ilość wyświetleń: 2845
16 czerwca 2020 13:36 (Tadeusz Staroń) - Aktualizacja danych sprawy.
16 czerwca 2020 13:27 (Tadeusz Staroń) - Aktualizacja danych sprawy.
16 czerwca 2020 13:26 (Tadeusz Staroń) - Aktualizacja danych sprawy.