Przetargi (2011)

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac projektowych w placówkach oświatowych miasta Leżajsk, związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i wzmocnienie systemu oświaty dla rozszerzenia działań w zakresie zajęć pozalekcyjnych w mieście Leżajsk”

Burmistrz Leżajska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac projektowych w placówkach oświatowych miasta Leżajsk, związanych z realizacją projektu pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i wzmocnienie systemu oświaty dla rozszerzenia działań w zakresie zajęć pozalekcyjnych w mieście Leżajsk”. szczegóły...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku"

Burmistrz Leżajska informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. "Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku" szczegóły w załączniku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. "Remont dachu i elewacji Ratusza w Leżajsku"

Burmistrz Leżajska informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. "Remont dachu i elewacji Ratusza w Leżajsku" szczegóły w załączniku

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku"

Burmistrz Leżajska ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku". Szczegóły w załączniku.