Aktualności

INFORMACJA BURMISTRZA LEŻAJSKA

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 22 marca 2018 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy obejmujące nieruchomości gruntowe (działka ewid. nr 890/4, części działek nr 548/121, nr 548/83 i nr 6302) stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk przeznaczone do dalszej dzierżawy na czas nieoznaczony. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości zostały zawarte w wywieszonych wykazach. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, ul. Rynek 1, pokój 18 – Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami. Tel. 17 24 27 333 wewn.115 lub 116.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.03.2018 R
Dokument wytworzony przez: Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: T.S
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 marca 2018 08:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tadeusz Staroń
Ilość wyświetleń: 807
22 marca 2018 08:18 (Tadeusz Staroń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)