Obowiązek informacyjny

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miejski w Leżajsku

Urząd Miejski w Leżajsku spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych zgodnie z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) − informuje, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne aby prowadzić działalność wynikającą...

Obowiązek informacyjny UODO

Obowiązek informacyjny UODO Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 922 ), informuję, iż administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Leżajsk mająca siedzibę w Urzędzie Miejskim w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1, który prze