Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Leżajsk do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w roku 2013.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Leżajsk do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w roku 2013. 1. Nazwa Oferenta, którego oferta została wybrana Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem...

Burmistrz Leżajska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Leżajsk do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w roku 2013.

Burmistrz Leżajska działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Leżajsk do Ośrodka Rehabilitacyjno...