Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Leżajsk do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w roku 2016

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT Burmistrz Leżajska działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza, że w wyniku otwartego konkurs ofert

Zapytanie Ofertowe na Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Leżajsku

Szczegóły w Załącznikach W dniu 15.12.2015 r. Zamawiający zamieścił nowy wzór umowy stanowiący obowiązujący załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Leżajsku.