Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, przy ul. J. Kochanowskiego w Leżajsku”.

Leżajsk, dnia 13.08.2019 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.9.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 1