Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, na działkach o nr ew.: 3759/16, 3759/10 oraz na częściach działek o nr ew.: 3760/8 i 3760/13, położonych przy ul. Tadeusza Hollendra w Leżajsku”

Leżajsk, dnia 24.09.2020 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.25.2020 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 49 i art. 61 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, na działkach o nr ew.: 3132/2 i 3131/2, położonych przy ul. Podzwierzyniec w Leżajsku”

Leżajsk, dnia 23.09.2020 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.19.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, na działkach o nr ew.: 3310/3, 3309/3, 3308/2, 3307/7 i 3307/6, położonych przy ul. Podzwierzyniec w Leżajsku”

Leżajsk, dnia 22.09.2020 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.17.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, na działkach o nr ew.: 3245, 3244, 3241/5 i 3241/4, położonych przy ul. Podzwierzyniec w Leżajsku”

Leżajsk, dnia 22.09.2020 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.18.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o zgromadzonym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, przy ul. Sportowej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 17.09.2020 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.21.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o zgromadzonym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, przy ul. Studziennej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 17.09.2020 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.20.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.