Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie odcinka sieci energetycznej kablowej średniego napięcia, na działkach o nr ew.: 3107, 3106, 3105, 3104, 3103/2, 3103/1, 3102, 3101/3 położonych w Leżajsku”

Leżajsk, dnia 22.10.2019 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.19.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci energetycznej kablowej średniego napięcia, na działkach o nr ew.: 3107, 3106, 3105, 3104, 3103/2, 3103/1, 3102, 3101/3 położonych w Leżajsku”

Leżajsk, dnia 21.10.2019 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.19.2019 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 49 i art. 61 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z póź