Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o zgromadzonym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, przy ul. M. Konopnickiej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 16.10.2018 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.10.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), z a w i a d a m i a m W dniu 16.10.2018 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że w toku postępowania administracyjnego prowadzonego...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o zgromadzonym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, przy ul. Żwirki i Wigury, ul. Mickiewicza i ul. Blacharskiej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 15.10.2018 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.9.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), z a w i a d a m i a m W dniu 15.10.2018 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że w toku postępowania administracyjnego prowadzonego...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, przy ul. Sandomierskiej w Leżajsku”.

Leżajsk, dnia 27.09.2018 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.7.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Rozbudowa i nadbudowa budynku szkolnego oraz budowa stanowisk postojowych, przy ul. M. Curie - Skłodowskiej w Leżajsku”.

Leżajsk, dnia 26.09.2018 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.8.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, przy ul. M. Konopnickiej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 25.09.2018 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.14.2018 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 49 i art. 61 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, przy ul. Jarosławskiej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 21.09.2018 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.13.2018 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 49 i art. 61 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o zgromadzonym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Rozbudowa i nadbudowa budynku szkolnego oraz budowa stanowisk postojowych, przy ul. M. Curie - Skłodowskiej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 17.09.2018 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.8.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), z a w i a d a m i a m W dniu 17.09.2018 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że w toku postępowania administracyjnego prowadzonego...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o zgromadzonym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:„Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Sandomierskiej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 17.09.2018 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.7.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), z a w i a d a m i a m W dniu 17.09.2018 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że w toku postępowania administracyjnego prowadzonego...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o przedłużeniu terminu rozpatrzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy na zamierzenie inwestycyjne pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku pralni wodnej z przeznaczeniem na laboratorium dla potrzeb pralni wodnej, przy ul. Spółdzielczej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 13.09.2018 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6730.23.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 35 § 3 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w dniu 13.09.2018 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŻAJSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 69/17 dla terenu położonego przy ul. Studziennej w Leżajsku

BURMISTRZ LEŻAJSKA Leżajsk, dnia 12.09.2018 r. AM.6721.3.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŻAJSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 69/17 dla terenu położonego przy ul. Studziennej w Leżajsku Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...