Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŻAJSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 70/19 dla terenu dworca autobusowego położonego przy ul. Adama Mickiewicza i Plac Dworcowy w Leżajsku

BURMISTRZ LEŻAJSKA Leżajsk, dnia 25.06.2020 r. AM.6721.2.2019 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŻAJSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 70/19 dla terenu dworca autobusowego położonego przy ul. Adama Mickiewicza i Plac D

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, przy ul. Ogrodowej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 09.06.2020 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.8.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 1

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, przy ul. Długiej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 09.06.2020 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.7.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 1