Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŻAJSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 38/II/14 dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Siedlanka, Przemysłowa i Borki w Leżajsku

BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6721.I.2.2014 Leżajsk, dnia 17.04.2019 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŻAJSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 38/II/14 dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Siedlanka, Przemysłowa i Borki w Leżajsku. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŻAJSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 7/14 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska

BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6720.1.2016 Leżajsk, dnia 17.04.2019 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŻAJSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 7/14 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska w sprawie zmiany nazwy inwestycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Leżajsk, dnia 12.04.2019 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.4.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 i art. 61 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o zgromadzonym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, przy ul. J. Brzozy w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 01.04.2019 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.3.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), z a w i a d a m i a m W dniu 01.04.2019 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że w toku postępowania administracyjnego prowadzonego...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o zgromadzonym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, przy ul. Zielonej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 01.04.2019 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.1.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), z a w i a d a m i a m W dniu 01.04.2019 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że w toku postępowania administracyjnego prowadzonego...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, przy ul. M. Konopnickiej w Leżajsku”.

Leżajsk, dnia 27.03.2019 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.2.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Nadbudowa budynku Powiatowego Urzędu Pracy wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku, przy ul. A. Mickiewicza w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 18.03.2019 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.4.2019 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 49 i art. 61 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o zgromadzonym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, przy ul. M. Konopnickiej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 15.03.2019 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.2.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie art. 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), z a w i a d a m i a m W dniu 15.03.2019 r. Burmistrz Leżajska obwieszcza, że w toku postępowania administracyjnego prowadzonego...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, przy ul. J. Brzozy w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 18.02.2019 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.3.2019 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 49 i art. 61 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003...

Obwieszczenie Burmistrza Leżajska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia, przy ul. M. Konopnickiej w Leżajsku.”

Leżajsk, dnia 15.02.2019 r. BURMISTRZ LEŻAJSKA AM.6733.2.2019 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 49 i art. 61 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003...