Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1.700.000 zł.

W związku z Uchwałą Nr XVI/100/08 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 1.700.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, Burmistrz Leżajska ogłasza przetarg nieograniczony na zaciągnięcie przez Gminę Miasto Leżajsk kredytu bankowego długoterminowego...

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia przetargu o kredyt bankowy

Leżajsk dnia 16. 09. 2008 rok. Urząd Miejski w Leżajsku ul. Rynek 1 37 – 300 Leżajsk Burmistrz Leżajska informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o kredyt bankowy długoterminowy w

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych – drogowych i elektrycznych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. Górnej w Leżajsku”.

RGM.7041-6/01/08 Leżajsk 09.09.2008 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miasto Leżajsk reprezentowane przez Burmistrza

Przetarg otwarty o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4, p. 8 Prawa Zamówień Publicznych na zaciągnięcie przez Gminę Miasto Leżajsk kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.700.000 zł.

W związku z Uchwałą Nr XVI/100/08 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 1.700.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, Burmistrz Leżajska ogłasza przetarg otwarty o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4,...

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Leżajsku przy Placu Jaszowskiego i ul. Blacharskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4461/1 o powierzchni 01 a 77 m2 , objętą księgą wieczystą Nr 52.458.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 70 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) § 4, § 6, § 7, § 16 i § 17 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...