Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości, położonej w Leżajsku przy Placu Jaszowskiego i ul. Blacharskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4461/1 o powierzchni 01 a 77 m2 , objętą księgą wieczystą Nr 52.458.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 70 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) § 4, § 6, § 7, § 16 i § 17 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac projektowych zadań drogowych w Leżajsku

RGM.7041-15/03/00 Leżajsk 25.04.2008 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miasto Leżajsk reprezentowane przez Burmistrza Leżajska, 37-300 Leżajsk ul. Rynek 1, tel./fax (0-17) 242-73-33 ogłasza przetarg nieograniczony na wyko