Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1.700.000 zł.

W związku z Uchwałą Nr XVI/100/08 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowegokredytu w wysokości 1.700.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, Burmistrz Leżajska ogłasza przetarg nieograniczony na zaciągnięcie przez Gminę Miasto Leżajsk kredytu bankowego długoterminowego...

Przetarg nieograniczony na kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1.700.000 zł.

W związku z Uchwałą Nr XVI/100/08 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 1.700.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, Burmistrz Leżajska ogłasza przetarg nieograniczony na zaciągnięcie przez Gminę Miasto Leżajsk kredytu bankowego długoterminowego...

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia przetargu o kredyt bankowy

Leżajsk dnia 16. 09. 2008 rok. Urząd Miejski w Leżajsku ul. Rynek 1 37 – 300 Leżajsk Burmistrz Leżajska informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o kredyt bankowy długoterminowy w

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych – drogowych i elektrycznych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Przebudowa ul. Górnej w Leżajsku”.

RGM.7041-6/01/08 Leżajsk 09.09.2008 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Miasto Leżajsk reprezentowane przez Burmistrza