Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe - usługa audytu wewnętrznego

Zamawiający zaprasza do składania ofert na świadczenie usług audytu wewnętrznego. Szczegóły w załączeniu.

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

BURMISTRZ LEŻAJSKA ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Leżajsk, położonej w Leżajsku w rejonie ulic Akacjowej i Klonowej, objętej księgą wieczystą Nr RZ1E/00041335/4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr

Informacja o zawarciu umowy w zakresie zapytania ofertowego na usługi społeczne i inne szczególne usługi (RM.271.1.14.2018) p.n.: „Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi wykonywanymi w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miasto Leżajsk”.

Informuję o zawarciu umowy w dniu 24.12.2018 r. na świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania...