Uchwały Rady (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XX/124/08 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zbycia udziałów Gminy Miasto Leżajsk w ZPOW Hortino Sp. z o.o. w Leżajsku

UCHWAŁA NR XX/124/08 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zbycia udziałów Gminy Miasto Leżajsk w ZPOW Hortino Sp. z o.o. w Leżajsku Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku...

UCHWAŁA Nr XIX/123/08 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

UCHWAŁA Nr XIX/123/08 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.),...

UCHWAŁA Nr XIX/121/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania inwestycyjnego w 2008 roku.

UCHWAŁA Nr XIX/121/08 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania inwestycyjnego w 2008 roku. Na podstawie art. 10 ust. 1,2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 

UCHWAŁA Nr XVIII/115/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania publicznego w 2008 roku.

UCHWAŁA Nr XVIII/115/08 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania publicznego w 2008 roku. Na podstawie art. 10 ust. 1,2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591) oraz art....

UCHWAŁA NR XVIII/114/08 w sprawie zbycia udziałów Gminy Miasto Leżajsk w ZPOW Hortino Sp. z o.o. w Leżajsku

UCHWAŁA NR XVIII/114/08 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zbycia udziałów Gminy Miasto Leżajsk w ZPOW Hortino Sp. z o.o. w Leżajsku Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art....

UCHWAŁA Nr XVIII/113/08 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Leżajska.

UCHWAŁA Nr XVIII/113/08 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Leżajska Na podstawie art.. 18, ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Leżajsku uchwala co następuje: