Uchwały Rady (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XXXIII/212/09 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr XXXIII/212/09 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit d, pkt.10 oraz art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591) oraz art. 182, art.184, art....

UCHWAŁA Nr XXXII/210/09 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 października 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania inwestycyjnego w 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXII/210/09 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 października 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania inwestycyjnego w 2009 roku Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591) oraz...

UCHWAŁA Nr XXXII/209/09 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 października 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania inwestycyjnego w 2009 roku.

UCHWAŁA Nr XXXII/209/09 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 października 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania inwestycyjnego w 2009 roku. Na podstawie art.10 ust. 1, 2 i art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr.142. poz.1591 z poźn. zm.)...

UCHWAŁA NR XXXII/208/09 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XXXII/208/09 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 6a ust. 11 ustawy...