Uchwały Rady (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Leżajska

UCHWAŁA Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Leżajska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w...

UCHWAŁA Nr I/3/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Leżajsku

UCHWAŁA Nr I/3/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Leżajsku Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje: § 1 Stw

UCHWAŁA Nr I/2/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Leżajsku

UCHWAŁA Nr I/2/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Leżajsku Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje: § 1

UCHWAŁA Nr I/1/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leżajsku

UCHWAŁA Nr I/1/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leżajsku Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje: § 1 S

UCHWAŁA Nr XLI/286/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 października 2010 r. w sprawie podniesienia kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Leżajsku w latach 2012 do 2014

UCHWAŁA Nr XLI/286/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 października 2010 r. w sprawie podniesienia kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Leżajsku w latach 2012 do 2014 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.2001r. Nr

UCHWAŁA Nr XLI / 285/ 10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia na czas nieoznaczony dzierżawy gruntów z dotychczasowymi dzierżawcami .

UCHWAŁA Nr XLI / 285/ 10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia na czas nieoznaczony dzierżawy gruntów z dotychczasowymi dzierżawcami . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz.U. Nr 142 , poz.1591 z...

UCHWAŁA Nr XXXIX/284/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

UCHWAŁA Nr XLI / 284 /10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 października 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Leżajska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) Rada Miejska w Leżajsku uchwa

UCHWAŁA Nr XLI/282/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przyjęcia na własność Gminy Miasto Leżajsk nieruchomości położonej na terenie miasta Leżajska

UCHWAŁA Nr XLI/282/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przyjęcia na własność Gminy Miasto Leżajsk nieruchomości położonej na terenie miasta Leżajska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 ze zm.),...