Uchwały Rady (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXIV/215/09 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Leżajska na rok 2009, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Uchwała Nr XXXIV/215/09 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Leżajska na rok 2009, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001...

UCHWAŁA Nr XXXIII/214/09 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/137/08 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

UCHWAŁA Nr XXXIII/214/09 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/137/08 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.