Uchwały Rady (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XXXVIII/245/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zobowiązania finansowego ponad budżet 2010 r. dotyczącego projektu pod nazwą: „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

UCHWAŁA Nr XXXVIII/245/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zobowiązania finansowego ponad budżet 2010 r. dotyczącego projektu pod nazwą: „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

UCHWAŁA Nr XXXVIII/244/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 .

UCHWAŁA Nr XXXVIII/244/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego...

UCHWAŁA Nr XXXVII/242/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/137/08 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

UCHWAŁA Nr XXXVII/242/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/137/08 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j....

UCHWAŁA Nr XXXVII/238/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Leżajska, szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogów dotyczących uzasadnień i materiałów informacyjnych przedkładanych przez Burmistrza Leżajska Radzie Miejskiej wraz z projektem uchwały budżetowej.

UCHWAŁA Nr XXXVII/238/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Leżajska, szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogów dotyczących...

UCHWAŁA Nr XXXVII/236/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zobowiązania finansowego ponad budżet 2010 r. dotyczącego projektu pod nazwą: „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Jagiełły z obwodnicą miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl”.

UCHWAŁA Nr XXXVII/236/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zobowiązania finansowego ponad budżet 2010 r. dotyczącego projektu pod nazwą: „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Jagiełły z obwodnicą miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl”. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt....

Uchwała Nr XXXVII/235/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu opracowania pn. „Studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Sanu – I etap” w granicach administracyjnych miasta Leżajska

Uchwała Nr XXXVII/235/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu opracowania pn. „Studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Sanu – I etap” w granicach administracyjnych miasta Leżajska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j....

UCHWAŁA Nr XXXVI/233/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania nazw rondom zlokalizowanym na terenie miasta Leżajska

UCHWAŁA Nr XXXVI/233/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania nazw rondom zlokalizowanym na terenie miasta Leżajska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr.142. poz.1591 z poźn. zm) Rada Miejska w Leżajsku uchwala co następuje: §...