Uchwały Rady (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XXXVI/232/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku

UCHWAŁA Nr XXXVI/232/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 września...

UCHWAŁA Nr XXXVI/231/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie rozwiązania Łańcucko-Leżajskiego Związku Gmin Turystycznych z siedzibą w Łańcucie

UCHWAŁA Nr XXXVI/231/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie rozwiązania Łańcucko-Leżajskiego Związku Gmin Turystycznych z siedzibą w Łańcucie Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr.142. poz.1591 z poźn. zm.), § 19 ust. 1 i § 15...

UCHWAŁA Nr XXXVI/230/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia bankowego długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.239.000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Leżajsku z budową Sali sportowej 32x20 m i z wyposażeniem dla potrzeb kształcenia ustawicznego” i związanego z sfinansowaniem planowanego w kwocie 2.239.000 zł deficytu budżetu Miasta Leżajska w 2010 roku.

UCHWAŁA Nr XXXVI/230/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia bankowego długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.239.000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Leżajsku z budową Sali sportowej 32x20 m i z wyposażeniem dla potrzeb kształcenia ustawicznego”...

Uchwała Nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/II/10 dla terenu w rejonie szpitala powiatowego przy u. Warszawskiej w Leżajsku

Uchwała Nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/II/10 dla terenu w rejonie szpitala powiatowego przy u. Warszawskiej w Leżajsku Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

Uchwała Nr XXXVI/226/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/II/10 dla terenu przy u. Mickiewicza nr 76 i 78 w Leżajsku

Uchwała Nr XXXVI/226/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/II/10 dla terenu przy u. Mickiewicza nr 76 i 78 w Leżajsku Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz....

UCHWAŁA Nr XXXVI/223/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 r. i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leżajska

UCHWAŁA Nr XXXVI/223/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 r. i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Leżajska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591...