Uchwały Rady (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XLI/279/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zobowiązania finansowego ponad budżet 2010 r. dotyczącego projektu pod nazwą „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”.

UCHWAŁA Nr XLI/279/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zobowiązania finansowego ponad budżet 2010 r. dotyczącego projektu pod nazwą „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit. &bdqu

UCHWAŁA Nr XLI/277/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 października 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku”

UCHWAŁA Nr XLI/277/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 października 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół zabytkowego rynku miejskiego w Leżajsku” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam

UCHWAŁA Nr XL/273/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku

UCHWAŁA Nr XL/273/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 30 ust. 1, 2b i 3 usta

UCHWAŁA NR XL/272/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zobowiązania finansowego ponad budżet 2010 r. dotyczącego projektu pod nazwą: „Remont połączenia drogi krajowej nr 77 z drogą wojewódzką nr 877 w ciągu dróg gminnych nr 10 4503 R i 10 4504 R w Leżajsku”

UCHWAŁA NR XL/272/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zobowiązania finansowego ponad budżet 2010 r. dotyczącego projektu pod nazwą: „Remont połączenia drogi krajowej nr 77 z drogą wojewódzką nr 877 w ciągu dróg gminnych nr 10 4503 R i 10 4504 R w Leżajsku” Na podstawie art. 18 ust....

UCHWAŁA Nr XXXIX/260/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia na własność Gminy Miasto Leżajsk nieruchomości położonej na terenie miasta Leżajska

UCHWAŁA Nr XXXIX/260/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia na własność Gminy Miasto Leżajsk nieruchomości położonej na terenie miasta Leżajska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 ze zm.), art....